"...szeressük egymást,
mert a szeretet Istentől van"
(I. János 4:7)
Legfrissebb híreink

Reformációi esték újpesten - A megújulás útján


Október 26. szerda, 18:00 - Ami elromolhat, az el is romlik     1 Sám 8, 1-20

Igét hirdet: Mészáros Kornél, baptista lelkész

Helyszín: Újpest-Újvárosi Református Egyházközség 1047 Budapest, Attila utca 118.


Október 27. csütörtök, 18:00 - A lélek reformációja    1 Sám 16, 1-13

Igét hirdet: Szabó László református lelkész

Helyszín: Újpesti Evangélikus Egyházközség 1043 Budapest, Lebstück Mária utca 36-38.


Október 28. péntek, 18:00 - Az élet reformációja   1 Krón 22, 2-19

Igét hirdet: Neuwirth Tibor református lelkész

Helyszín: Újpesti Baptista Gyülekezet 1043 Budapest, Kassai utca 26.

Az alkalmak után szeretetvendégségre várjuk a résztvevőket!

Világítás felújítás

Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy templomunkban a világítás felújítás az elmúlt hónapban megtörtént. Mind a nagy, mind a kisteremben a fő világítótestek ki lettek cserélve esztétikus és energia takarékos lámpákra.

Gyülekezeti délután

 2022.06.12-én vasárnap délután 3 órától gyülekezeti délutánt tartunk, amelyre minden gyülekezeti tagunkat szeretettel várunk.

A Benkő 2.a osztályának látogatása 11-én 1/2 11-kor

 Ezen a héten a vasárnapi fél 11-es Istentiszteletre április 10-én, ismét jön egy Benkős osztàly minket meglátogatni, a 2.a. osztály.Kérem Mindannyiunk segítségét a szíves vendéglátásukkal kapcsolatban. 

Gyülekezeti munkarend

GYÜLEKEZETÜNK HETI RENDJE
VASÁRNAP 8 óra istentisztelet
½ 11 óra istentisztelet és gyermek istentisztelet
SZERDA 18 óra imaközösség, beszélgetés.
PÉNTEK 18 óra bibliaóra
SZOMBAT 10 óra konfirmációi előkészítő
A lelkészi hivatalban minden munkanapon 10-13 óráig tartunk ügyeletet,
illetve előzetesen egyeztetett időpontokban állunk a testvérek szolgálatára.

ÜNNEPI ÚRVACSORAI ISTENTISZTELETET TARTUNK
Böjt első vasárnapján, március 6-án 8 órakor és ½ 11-kor.
Húsvét első napján, április 17-én, 8 órakor és ½ 11-kor.
Húsvét második napján, április 18-án, ½ 11-kor.
Pünkösd első napján, június 5-én, 8 órakor és ½ 11-kor. Konfirmáció.
Pünkösd második napján, június 6-án, ½ 11 kor.
Új kenyérért hálaadó istentisztelet augusztus 28-án, 8 órakor és ½ 11-kor
Reformáció alkalmával október 31-én, vasárnap 8 órakor és ½ 11-kor
Advent első vasárnapján, november 27-én, 8 órakor és ½ 11-kor.
Karácsony első napján, december 25-én, 8 órakor és ½ 11-kor.
Karácsony második napján, december 26-án, ½ 11-kor.
Január 1-én, ½ 11-kor.

ÚRVACSORAI ELŐKÉSZÍTŐ SOROZATOT TARTUNK
Böjt előtt, február 28-március 4-ig, hétfőtől péntekig.
Húsvét előtt, április11-15-ig, hétfőtől péntekig.
Pünkösd előtt, május 30-június-3-ig, hétfőtől péntekig.
Reformációi sorozat részleteit később egyeztetjük a lelkész testvérekkel.
Adventi előkészítő lesz november 21-25-ig, hétfőtől péntekig.
A fenti alkalmak este 18 órakor kezdődnek.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETET TARTUNK
Mennybemenetel ünnepén, május 26-án, 18 órai kezdettel.
Szilveszter este 18 órakor évzáró istentisztelet.

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETI ALKALMAK
Januárban tartjuk az egyetemes imahét alkalmait. Minden este más gyülekezet illetve
felekezet templomában.
Február havában kerül sor a presbiteri csendes napra, amikor az újpesti protestáns lel-
készek egymás gyülekezeteiben szolgálnak. Délután közös szeretetvendégségen
vagyunk együtt.
A kerület protestáns gyülekezetei közös reformációi hetet tartanak.

SZOCIÁLIS OTTHONOKBAN tartottunk havonta istentiszteletet, illetve ünnepi alkalmakon. A járvány miatt ezt felfüggesztettük, de szeretnénk majd ismét folytatni

PRESBITERI DÉLUTÁNT tervezünk tavasszal közös bográcsozással, beszélgetéssel, ha a járvány helyzet engedi.

ÜNNEPI MŰSOROK
Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük.
Advent 3. vasárnapján gyülekezetünk ifjai adnak zenés „ünneprehangolót”.
Gyermekek karácsonyi műsora advent 4. vasárnapján.
A 2022. év gyülekezeti munkatervre jobban, mint eddig a reménység előretekintése, hogy elmúlik a járvány és meg tudjuk valósítani. De most is erőt merítünk a mi egyetlen egy vígasztalásunkból:”..nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok...”

Kérjük Isten áldását munkálkodásunkra

Megemlékezés a Gyülekezet alapítási évfordulójáról

Örömmel adjuk hírül, hogy gyülekezetünk alapítása 80 esztendővel ezelőtt, 1941-ben történt. 

Hálát adunk Isten megtartó kegyelméért, szeretettel gondolvaaz előttünk járó testvéreinkre. Szolgáló életekre, presbiterekre, gondnokokra és lelkészekre. Kérjük Urunk áldását gyülekezetünkre, szolgálatunkra.

Emlékezve hálával, előre tekintve reménységgel valljuk, hogy nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban.

 
Szigethy János
lelkipásztor

Templomnyitás május 2 -tól !

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy tempomunkat 2021.05.02-tól megnyitjuk az érvényes járványügyi rendeleteknek a figyelembevételével! 

Szeretettel várunk mindenkit!

Templomnyitás december 13 -tól !

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy tempomunkat 2020.12.13-tól megnyitjuk az érvényes járványügyi rendeleteknek a figyelembevételével! 

Az eddig rögzített prédikáció hanganyagainak elérése

 Tisztelt Gyülekezet!

A weboldalunk jobboldalán a linkek között lévő "A korábban rögzített prédikációk meghallgatása"

linken elérhetővő tettük a korábbi nyolc felvétel mellett az eddig rögzített összes felvételt is.

Blogarchívum