"...szeressük egymást,
mert a szeretet Istentől van"
(I. János 4:7)

Állandó alkalmaink, misszós rend

Gyülekezetünk heti rendje

 • VASÁRNAP 8 óra istentisztelet
 • VASÁRNAP ½ 11. istentisztelet és gyermek istentisztelet
 • SZERDA 18 óra imaközösség, beszélgetés a napi íge alapján.
 • PÉNTEK 18 óra bibliaóra /sorozat egy-egy bibliai könyv alapján
 • SZOMBAT 10 óra konfirmációi előkészítő

Ünnepi úrvacsorai istentiszteletet tartunk

 • Újév napján ½ 11-kor
 • Böjt első vasárnapján, március 5-én 8 órakor és ½ 11-kor.
 • Húsvét első napján, április 16-án, 8 órakor és ½ 11-kor.
 • Húsvét második napján, április 17-én, ½ 11-kor.
 • Pünkösd első napján, június 4-én, 8 órakor és ½ 11-kor.
 • Pünkösd második napján, június 5-én, ½ 11 kor.
 • Új kenyérért tartunk hálaadó istentiszteletet augusztus 27-én, 8 órakor és ½ 11-kor.
 • Reformáció alkalmával október 31-én a protestáns gyülekezetekkel közösen (Az Újpesti Evangélikus templomban 18 órai kezdettel)
 • Advent első vasárnapján, december 3-án, 8 órakor és ½ 11-kor lesz úrvacsora.
 • Karácsony első napján, december 25-én, 8 órakor és ½ 11-kor.
 • Karácsony második napján, december 26-án, ½ 11-kor.

Ünnepi istentiszteletet tartunk

Mennybemenetel ünnepén, május 25-én, 18 órai kezdettel.

Szilveszter vasárnap 8 órakor és ½ 11-kor évzáró istentisztelet.

Úrvacsorai előkészítő sorozatot tartunk

 • Böjt előtt, február 27-március 3-ig, hétfőtől péntekig.
 • Húsvét előtt, április 10-14-ig, hétfőtől péntekig.
 • Pünkösd előtt, május 29-június 2-ig, hétfőtől péntekig.
 • Reformációi sorozat részleteit később egyeztetjük a lelkész testvérekkel. Az úrvacsorai Istentisztelet az evangélikus templomban tartjuk október 31-én 18 órai kezdettel.
 • Adventi előkészítő lesz november 27-december 1-ig, hétfőtől péntekig.
 • A fenti alkalmak este 18 órakor kezdődnek.
ALKALMAINKRA MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK!

Legfrissebb híreink

Presbiteri tisztújító választás

Idén az egyházi törvényeknek megfelelően presbiteri tisztújítás történik gyülekezetünkben is.
Ennek menetrendje a következő:

A választási közgyűlés időpontjának és a választás menetrendjének meghatározása, a választási bizottság megválasztása, vezetőjének megválasztása. 
Szeptember 6.

A választási bizottság gyülekezetben való bemutatása, fogadalomtétele. A jelölés módjának és a választás menetének ismertetése a gyülekezettel.
Szeptember 10.

A jelölő bizottság eddig átadja az új presbitériumra, gondnokra, főgondnokra szóló javaslatát a szolgálatban lévő presbitériumnak.
Október 6.

A presbiter-, gondnok- és főgondnok-jelöltek névsora közzétételének végső határideje a szószékről és egyéb módokon annak kihirdetése, hogy mikor lesz bemutatásuk a gyülekezetben és első hirdetése a szószékről a választói közgyűlés helyének és napjának.
Október 22.

A presbiter-, gondnok- és főgondnok-jelöltek bemutatása istentisztelethez kapcsolódóan a templomban, valamint második hirdetése a szószékről a választói közgyűlés helyének és idejének.
Október 29.

A választói egyházközségi közgyűlés napja:
November 5.

A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatának megküldési határideje az egyházmegye elnökségének.
November 8.

Az új presbitérium és a gondnok (főgondnok) megválasztása jogerőssé válik, amennyiben nem nyújtottak be panaszt a választások ellen.
November 20.

Blogarchívum