"...szeressük egymást,
mert a szeretet Istentől van"
(I. János 4:7)

Állandó alkalmaink, misszós rend

Gyülekezetünk heti rendje

 • VASÁRNAP 8 óra istentisztelet
 • VASÁRNAP ½ 11. istentisztelet és gyermek istentisztelet
 • SZERDA 18 óra imaközösség, beszélgetés a napi íge alapján.
 • PÉNTEK 18 óra bibliaóra /sorozat a Zsoltárok könyve alapján
 • SZOMBAT 10 óra konfirmációi előkészítő

Ünnepi úrvacsorai istentiszteletet tartunk

 • Böjt első vasárnapján, február 18-án 8 órakor és ½ 11-kor
 • Húsvét első napján, április 1-én, 8 órakor és ½ 11-kor
 • Húsvét második napján, április 2-án, ½ 11-kor
 • Pünkösd első napján, május 20-án, 8 órakor és ½ 11-kor. Konfirmáció
 • Pünkösd második napján, május 21-én, ½ 11 kor.
 • Új kenyérért tartunk hálaadó istentiszteletet szeptember 2-án, 8 órakor és ½ 11-kor.
 • Reformáció alkalmával október 31-én a protestáns gyülekezetekkel közösen
 • Advent első vasárnapján, december 2-án, 8 órakor és ½ 11-kor
 • Karácsony első napján, december 25-én, 8 órakor és ½ 11-kor
 • Karácsony második napján, december 26-án, ½ 11-kor
 • Január 1-én, ½ 11-kor

Ünnepi istentiszteletet tartunk

Mennybemenetel ünnepén, május 10-én, 18 órai kezdettel.

December 31-én, 18 órakor évzáró istentiszteletet tartunk.

Úrvacsorai előkészítő sorozatot tartunk

 • Böjt előtt, február 12-16-ig, hétfőtől péntekig.
 • Húsvét előtt, március 26-30-ig, hétfőtől péntekig.
 • Pünkösd előtt, május 14-18-ig, hétfőtől péntekig.
 • Reformációi sorozat részleteit később egyeztetjük a lelkész testvérekkel.
 • Adventi előkészítő lesz november 26-30-ig, hétfőtől péntekig
 • A fenti alkalmak este 18 órakor kezdődnek.
ALKALMAINKRA MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK!

Legfrissebb híreink

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium diákjainak műsora

Március 24-én ismét gyülekezetünkbe látogatnak a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 8.M osztályos diákjai akik kedves műsorukkal dicsérik az urat.

Presbiteri nap

Szeretetvendégséggel egybekötött Presbiteri napot tart gyülekezetünk 2018.02.25-én vasárnap délután 16 órakor.
Előadást tart Dr Horváth Erzsébet docens, a Károli Gáspár ref.egyetem egyháztörténeti tanszékének tanszékvezetője.
Mindenkit szeretettel várunk, nemcsak a presbitereket!

Az új presbitérium eskütétele

November 26-án, a délelőtti istentisztelet keretében tett esküt a megválasztott új presbitérium.

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium diákjainak műsora

December 10-én, Advent 2. vasárnapján ismét gyülekezetünkbe látogatnak a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium diákjai. Most az első osztályosok dicsérik az Urat kis műsorukkal.

Blogarchívum